செய்திகளில் பங்குகள்: RVNL, JSW ஸ்டீல், IRCTC, PFC, BEL, Lupin

NSE IX இல் GIFT நிஃப்டி 19 புள்ளிகள் அல்லது 0.10 சதவீதம் குறைந்து 19,859 இல் வர்த்தகம் செய்யப்பட்டது, இது வெள்ளிக்கிழமை தலால் ஸ்ட்ரீட் முடக்கப்பட்ட தொடக்கத்திற்குச் செல்கிறது என்பதைக் குறிக்கிறது. பல்...