ஜாம்நகர் விமானப்படை நிலையத்துடனான மின் கொள்முதல் ஒப்பந்தத்தில் ஸ்மால்கேப் எரிசக்தி பங்கு 6% உயர்ந்துள்ளது

ஜாம்நகர் விமானப்படை நிலையத்துடன் மின் கொள்முதல் ஒப்பந்தத்தில் (பிபிஏ) கையெழுத்திட்டதாக நிறுவனம் அறிவித்ததை அடுத்து, ஸ்மால்கேப் எனர்ஜி நிறுவனமான கேபிஐ எனர்ஜியின் பங்குகள் பிஎஸ்இயில் புதன்கிழமை இன்ட்ராட...