இந்தியாவின் முதல் ரியாலிட்டி PMS ஐ அறிமுகப்படுத்த, Integrow Asset உடன் WiseX கூட்டு சேர்ந்துள்ளது

இந்தியாவின் முன்னணி நியோ-ரியால்டி முதலீட்டு தளமான WiseX, Integrow Asset Management உடன் இணைந்து நாட்டின் முதல் துறை சார்ந்த ரியல் எஸ்டேட் போர்ட்ஃபோலியோ மேலாண்மை சேவைகளை (PMS) அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. ப...