கந்தசாமி கோவிலில் ரூ.40,000 சம்பளத்தில் வேலை … விண்ணப்பிக்க விவரங்களைக் காண்க

கோவிலின் பெயர் அருள்மிகு கந்தசுவாமி திருக்கோவில் பணியின் பெயர் ஓதுவார் (ஓதுவார்) காலியிடங்கள் 01 கல்வித்தகுதி தமிழ் எழுத படிக்கத் தெரிந்திருக்க வேண்டும். அரசு நிறுவனம் (அ) சமய நிறுவனத்தால் நடத்தப்படும...