இரண்டு வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்கள் Equitas SFB இன் பங்குகளை மொத்தமாக 98 கோடி ரூபாய்க்கு வாங்குகின்றனர்.

இரண்டு வெளிநாட்டு போர்ட்ஃபோலியோ முதலீட்டாளர்கள் (FPIs) வான்கார்ட் மற்றும் நார்வேஜியன் நார்ஜஸ் வங்கி வெள்ளிக்கிழமை திறந்த சந்தை பரிவர்த்தனைகள் மூலம் Equitas Small Finance வங்கியின் பங்குகளை எடுத்துள்ளன...