zomato பங்கு விலை: Zomato பங்குகள் 15% சரிந்தன. என்ன சமையல்?

நிறுவனம் தனது தங்கச் சந்தா திட்டத்தை மறுதொடக்கம் செய்த பிறகு, புதன்கிழமை வர்த்தகத்தில் ஆன்லைன் உணவு விநியோக ஒருங்கிணைப்பாளரின் பங்குகள் கிட்டத்தட்ட 15% சரிந்து ரூ.44.35 ஆக இருந்தது. கடந்த ஆண்டு மூடப்ப...